Rozwiązywanie Problemu MySQL – Error_code: 1114


Wprowadzenie

Pracując z MySQL, można napotkać różne błędy, które mogą zakłócić działanie systemu. Kod błędu 1114 jest jednym z nich i wskazuje na sytuację, gdy tabela, do której użytkownik próbuje zapisać dane, jest pełna. Ten problem jest szczególnie znaczący w systemie replikacji MySQL, gdzie jego rozwiązanie jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości pracy.

Opis problemu

Błąd 1114 manifestuje się komunikatem: „Could not execute Write_rows event on table docs; The table 'docs’ is full”. Oznacza to, że nowe wiersze nie mogą zostać zapisane z powodu przekroczenia rozmiaru tabeli tymczasowej. Szczegółowy komunikat błędu może wyglądać tak:

Zaloguj się do MySQL:

Zmień wartości zmiennej:

Po wprowadzeniu tych zmian, wszystkie nowe połączenia do serwera MySQL będą używać tych zaktualizowanych wartości. Możesz je sprawdzić, wykonując:

Albo


Teraz replikacje można wznowić i powinna lepiej działać. Jednak należy pamiętaj, o modyfikacji konfiguracji, aby po restarcie mysqla zmienne te zostały poprawnie ustawione. Może być koniecznie tutaj wznowienie np replikacji (jeśli wcześniej została zatrzymana):

Jeśli problem został rozwiązany, na tym etapie sprawdzenie stanu replikacji:

Nie powinien zwracać żadnych błędów.

Modyfikacja pliku konfiguracyjnego /etc/mysql/my.cnf:

Restart usługi MySQL:

Przed restartem usługi zalecane jest wykonanie SHUTDOWN; w kliencie MySQL.
Należy pamiętać o wznowieniu replikacji.

Ważne uwagi

  • Zasoby systemowe: Upewnij się, że serwer dysponuje wystarczającą ilością pamięci RAM do obsługi zwiększonych wartości zmiennych.
  • Monitoring wydajności: Po dokonaniu zmian monitoruj wydajność, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
  • Trwałość konfiguracji: Zmiany w pliku konfiguracyjnym powinny być trwałe, aby uniknąć resetowania wartości po restarcie.

Dodatkowe kroki sprawdzające

  • Sprawdzenie dostępnej przestrzeni dyskowej: Możliwe, że problem wynika również z braku dostępnej przestrzeni na dysku. Można to sprawdzić za pomocą poniższej komendy:

Podsumowanie

Rozwiązanie problemu związanego z kodem błędu 1114 w replikacji MySQL wymaga zrozumienia i dostosowania konfiguracji systemu. Opisane kroki pokazują, jak poprzez zwiększenie rozmiaru tabeli tymczasowej można zapobiec występowaniu tego błędu, co umożliwia sprawne działanie systemu replikacji.