Jak zapobiegać hibernacji i uśpieniu na laptopach z debianem i proxmox podczas zamknięcia pokrywy

Serwery wirtualizacyjne bazujące na systemach z rodziny Debian, takie jak Proxmox, są często używane w środowiskach testowych, gdzie ciągła dostępność jest kluczowa. Czasami te serwery są instalowane na laptopach, które są wykorzystywane jako niskobudżetowe lub przenośne rozwiązania. Standardowe ustawienia zarządzania energią w laptopach mogą jednak prowadzić do niepożądanych zachowań, takich jak uśpienie lub hibernacja przy zamknięciu pokrywy. Poniżej opisuję, jak zmienić te ustawienia w systemie operacyjnym bazującym na Debianie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę serwera.

Krok 1: Dostęp do pliku konfiguracyjnego

Otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie, aby edytować plik /etc/systemd/logind.conf przy użyciu edytora tekstowego (np. nano):

Krok 2: Modyfikacja ustawień logind

Znajdź linijkę zawierającą HandleLidSwitch i zmień jej wartość na ignore. Jeśli linia jest zakomentowana (poprzedzona znakiem #), usuń znak #. Możesz również dodać tę linię na końcu pliku, jeśli nie istnieje.

Krok 3: Zastosowanie i restart usługi

Po wprowadzeniu zmian i zapisaniu pliku, należy zrestartować usługę systemd-logind, aby zmiany weszły w życie. Użyj poniższego polecenia w terminalu:

Dzięki tym zmianom, zamknięcie pokrywy laptopa nie będzie już inicjować hibernacji ani uśpienia, co jest szczególnie ważne w przypadku korzystania z serwerów bazujących na Debianie, w tym Proxmox, jako rozwiązania serwerowe.

Rozszerzanie przestrzeni SWAP na Proxmoxie przy użyciu lvreduce

Wprowadzenie

Zarządzanie pamięcią SWAP jest kluczowym elementem administrowania systemami operacyjnymi Linux, szczególnie w środowiskach wirtualizacji takich jak Proxmox. SWAP służy jako „pamięć wirtualna”, która może być używana, gdy fizyczna pamięć RAM systemu jest zapełniona. W tym artykule pokażemy, jak zwiększyć przestrzeń SWAP na serwerze Proxmox, korzystając z narzędzia lvresize do zwolnienia miejsca na dysku, które można następnie przeznaczyć na SWAP.

Przegląd problemu

Użytkownik chce zwiększyć przestrzeń SWAP z 8 GB do 16 GB, ale napotyka problem braku dostępnej przestrzeni w grupie woluminów LVM, która jest wymagana do zwiększenia SWAP.

Krok 1: Sprawdzenie dostępnej przestrzeni

To polecenie wyświetla grupy woluminów wraz z ich rozmiarami i dostępną przestrzenią.

Krok 2: Zmniejszenie wolumenu

Załóżmy, że istnieje wolumen root o rozmiarze 457.26 GB, który można zmniejszyć, aby uzyskać dodatkowe 8 GB na SWAP. Przed zmniejszeniem wolumenu konieczne jest zmniejszenie systemu plików na tym wolumenie.

Jednakże w przypadku systemu plików XFS, zmniejszenie musi nastąpić w trybie offline lub z live CD.

Krok 3: Użycie lvreduce

To polecenie zmniejszy wolumen root o 8 GB, co potwierdza się komunikatem o zmianie rozmiaru wolumenu.

Krok 4: Deaktywacja SWAP

Przed rozpoczęciem zmian w rozmiarze SWAP, należy najpierw wyłączyć SWAP za pomocą powyższego polecenia.

Krok 5: Rozszerzenie SWAP

Powyższe polecenia najpierw zwiększają przestrzeń SWAP, następnie formatują ją i aktywują ponownie.

Na koniec, weryfikujemy aktywne obszary SWAP używając polecenia powyżej, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane.

Proces ten pokazuje, jak można elastycznie zarządzać przestrzenią dyskową na serwerach Proxmox, dostosowując rozmiar SWAP w zależności od potrzeb. Użycie lvreduce wymaga ostrożności, gdyż każde działanie na partycjach i woluminach niesie ryzyko utraty danych, dlatego zawsze zalecane jest wykonanie kopii zapasowych przed przystąpieniem do zmian.