Jak zapobiegać hibernacji i uśpieniu na laptopach z debianem i proxmox podczas zamknięcia pokrywy

Serwery wirtualizacyjne bazujące na systemach z rodziny Debian, takie jak Proxmox, są często używane w środowiskach testowych, gdzie ciągła dostępność jest kluczowa. Czasami te serwery są instalowane na laptopach, które są wykorzystywane jako niskobudżetowe lub przenośne rozwiązania. Standardowe ustawienia zarządzania energią w laptopach mogą jednak prowadzić do niepożądanych zachowań, takich jak uśpienie lub hibernacja przy zamknięciu pokrywy. Poniżej opisuję, jak zmienić te ustawienia w systemie operacyjnym bazującym na Debianie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę serwera.

Krok 1: Dostęp do pliku konfiguracyjnego

Otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie, aby edytować plik /etc/systemd/logind.conf przy użyciu edytora tekstowego (np. nano):

Krok 2: Modyfikacja ustawień logind

Znajdź linijkę zawierającą HandleLidSwitch i zmień jej wartość na ignore. Jeśli linia jest zakomentowana (poprzedzona znakiem #), usuń znak #. Możesz również dodać tę linię na końcu pliku, jeśli nie istnieje.

Krok 3: Zastosowanie i restart usługi

Po wprowadzeniu zmian i zapisaniu pliku, należy zrestartować usługę systemd-logind, aby zmiany weszły w życie. Użyj poniższego polecenia w terminalu:

Dzięki tym zmianom, zamknięcie pokrywy laptopa nie będzie już inicjować hibernacji ani uśpienia, co jest szczególnie ważne w przypadku korzystania z serwerów bazujących na Debianie, w tym Proxmox, jako rozwiązania serwerowe.